Váš web má už vopred nakonfigurovaných niekoľko všeobecne používaných modulov. Obsahuje:

  • Modul obrázkov, ktorý zobrazuje obrázok v menu. Je to samostatný modul, ktorý môžete upraviť pre zmenu obrázka.
  • Najčítanejšie príspevky, ktorý vypíše články podľa počtu ich prečítaní.
  • Staršie články - vypíše články po mesiacoch.
  • Odbery článkov - umožní čitateľom čítať vaše články pomocou čítačky kanálov.
  • Obľúbené značky, ktoré sa zobrazujú pri používaní označovania vašich článkov. Jednoducho zadajte značku do poľa značiek pri vytváraní článkov.

Každý z týchto modulov má množstvo nastavení, s ktorými môžete experimentovať v Správcovi modulov v administrácii. Presunom myši nad modul a kliknutím na ikonu upravovania sa dostanete na stránku úprav príslušného modulu. Vždy sa uistite, že každý upravovaný modul ste uložili a zatvorili.

Joomla! taktiež obsahuje množstvo ďalších modulov, ktoré dokážu váš web vylepšiť. Počas vývoja vášho webu môžete pridať ďalšie moduly pomocou Joomla Extensions Directory.